Roaming - informacje szczegółowe

    
Wybrana taryfa:   Eurotaryfa i Strefy
 

STA
Thuraya
Nazwa na wyświetlaczu
Typ sieci
Ceny za połączenia obowiązują od:
Dostępność usługi LTE od:
Uwagi:
WSZYSTKIE Połączenia wychodzące
Połączenia przychodzące
Taryfikacja
Połączenia wychodzące
Połączenia przychodzące
Taryfikacja
Wysyłanie SMS
Otrzymanie SMS
Z telefonu GSM
Z telefonu stacjonarnego
Z zagranicy
Policja
Pogotowie
Straż pożarna
Opłata za pakietową transmisję danych
Opłata za MMS
Opłata za faksy i dane (przez numery dostępowe sieci Era)
Strona WWW
Kod sieci
Obowiązek korzystania w samochodzie z zestawu głośnomówiącego lub słuchawkowego

M-AND; STA-MOBILAND
Thuraya
GSM 900
Operator satelitarny
2011-01-01
2011-01-01
-
-
DOSTĘPNOŚĆ USŁUGI "POŁĄCZENIA WIDEO" NIEGWARANTOWANA
Brak zasiegu w budynkach i przy budynkach, zasięg tylko na otwartej przestrzeni.
4,94
9,98
4,94
4,94
60/60
60/60
9,98
Brak usługi
9,98
Brak usługi
60/60
60/60
1,50
1,50
bezpłatne
bezpłatne
115
Brak
115
Brak
376824115
Brak
110
999; 911
116
118
118
119
Brak usługi
Brak usługi
Brak usługi
Brak usługi
jak za połączenia głosowe
jak za połączenia głosowe
213 03
901 05
Zalecane
-