Roaming - informacje szczegółowe

Wybrana taryfa: Eurotaryfa i Strefy
Everything Everywhere (T-Mobile; One-2-One DCS)
Everything Everywhere (d. Orange)
 
Hutchison 3G
O2 (BTcellnet)
 
Vodafone
Thuraya